Katka Jiřinová

Mým posláním je přispívat k tomu, aby na světě bylo co nejvíce celých lidí – těch, kteří mají zapnutou hlavu, srdce i tělo – a přinášet tento přístup do organizací, aby fungovaly po všech stránkách udržitelně a byly tak dobrým místem k životu. Odborně se věnuji managementu, nehierarchickému fungování organizací, kritickému myšlení a inovacím. Působím v think-tanku České priority, kde se věnuji projektu Megatrendy a velké společenské výzvy. Mou velkou vášní je vzdělávání. Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Mimo to mám patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, mentoringem a consultingem. Jsem absolventem ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.