FuckUp Nights

DEEP TALKS 39: Tomáš Studeník – Inovátor, organizátor FuckUp Nights, autor knihy Velká kniha fuckupů

DEEP TALKS 39: Tomáš Studeník – Inovátor, organizátor FuckUp Nights, autor knihy Velká kniha fuckupů

CULT ROCK TALKS: Tomáš Studeník / FuckUp Nights

CULT ROCK TALKS: Tomáš Studeník / FuckUp Nights