Michal Jordán

Jsem CEO a patentový zástupce v PatentEnter, přední patentové kanceláři v ČR. Již 14 let se zabývám ochranou inovací v technologických firmách. Jako bývalý vývojář vždy kladu důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to má skutečný smysl. Specializuji se na oblast patentových rešerší a analýz, prevenci před kolizemi patentových práv a ochranu pomocí patentů. Posledních 6 let se s kolegy z PatentEnter soustředím na budování týmu expertů, který je již dnes v oblasti patentů v ČR největší, díky čemuž si poradí ve všech technických oborech. S další částí týmu pomáháme chránit designová řešení a ochranné známky. Nyní se v českých firmách soustředíme na implementaci revolučních nástrojů, akcelerujících technologické inovace na základě dat ze 140 milionů patentových textů.

S čím vám můžu pomoct?

Kromě patentové ochrany nejčastěji pomáhám se zajištěním nezávadnosti produktů firmem před uvedením na trh, tedy s eliminací rizika sporů plynoucích z porušení práv konkurence. Díky zkušenostem z řady předních inovativních firem dobře rozumím také dalším prioritám v byznyse a umím vše pragmaticky propojit. Mohu-li vymyslet strategii ochrany produktu s globálními ambicemi, jsem jako ryba ve vodě.