Milan Pařil

Více než 10 let se pohybuji mezi leadery a týmy nadnárodních korporací, českých „rodinných“ firem a dynamických startupů. Rád s Vámi budu sdílet své know-how a moudrost těch, se kterými jsem pracoval. Mohu pomoci odhalit a rozvíjet vaše jedinečné silné stránky tak, abyste v práci i v životě byli svobodní a dosahovali svých záměrů. Smyslem mojí práce je provést lidi, týmy a společnosti zvládnutím úspěšné změny pro dosahování lepších výsledků.