Milan Tomeš

Jsem dobrý druh na cestě k tomu, aby se velké změny ve firmách povedly. Zpravidla pomáhám jako pravá ruka leaderům uskutečnit a odmakat jejich sny a vize. Jsem rozkročený mezi praxi a inspiraci. Ze školení přenáším inspiraci do praxe a z praxe přináším zkušenosti do školení. Snažím se, aby se snižovala míra frustrace a tím zvyšovala míra laskavosti v systému.