Sara Polak: Úsvit cloudových civilizací

Pro nás lidi je nesmírně těžké představit si svět odlišný od toho, ve kterém jsme byli vychováni. Zaměřili jsme se na vzdálené světy v naději, že jednoho dne tam lidstvo bude moci začít prakticky od nuly. Přes všechnu tu sci-fi bujarost si však jen těžko dokážeme představit, že bychom žili svůj každodenní život ve zcela odlišných vzorcích, než které nám každodenně přinášejí pohodlí. Nesou sebou také nesmírnou frustraci, ale změnit něco bylo vždy velmi náročné a my lidé jsme experti na optimalizaci pro život v komfortní zóně. Nebo ne?

Historie lidské evoluce je historií jak skupinového, tak individuálního myšlení; to druhé ale často v knihách dějepisu nemá prostor. Přesto je to často právě tím, co posouvá naši civilizaci kupředu. Bláznivé nápady, které mají mizivou šanci na úspěch, ale stejně se uskuteční. Ať už jsou to naši předkové, kteří se ve vražedném počasí vydali na moře nebo do pouští, aby se rozšířili do všech koutů zeměkoule, Vikingové mířící objevovat nový svět, nebo umělci, vědci, astronomové, spisovatelé, hudebníci a jakákoliv jiná přestavitelná profese, která má své šílené/zázračné dítě posouvající hranice. Jedinci, kteří měli nesmírný vliv na naši historii, jsou přesto většinou ztraceni ve vlnách času. Až do teď.