Spravedlnost

B&B: Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici

B&B: Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici

Vnímání spravedlnosti - odraz důvěry společnosti v justici

Vnímání spravedlnosti - odraz důvěry společnosti v justici

Jiří Fabián: Spravedlivá firma