Pozvánka na Brain&Breakfast 22.7.2021: Jaroslav Petr - GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ A ETICKÉ OTÁZKY

Genetika zasahuje a bude zasahovat do všech možných oblastí lidského života.V posledních letech nám však umožňuje zasahovat do samotné podstaty člověka. Stojíme tedy před otázkou, zda smíme dělat všechno, co umíme.