ScaleUp TIP#27

Rockefellerův návyk č.4 – Každé oddělení firmy má osobu, která ručí za dosažení stanovených cílů Jinými slovy máme vytvořený a odsouhlasený přehled klíčových rolí, víme jak měříme výsledky a také pokroky v našich klíčových procesech. Zároveň jednotlivé řádky výsledovky a rozvahy jsou přiděleny konkrétním členům v týmu, kteří za ně ručí, a vedle klíčových rolí má firma identifikované také klíčové procesy nezbytné pro úspěch, včetně vlastníka, který ručí za zefektivnění, zrychlení a nebo zkvalitnění daného procesu. „Jak jasně máte nastaveno ručení za klíčové role a klíčové procesy ve vaší firmě?“ Přihlaste se k pravidelnému odběru našich Scale Up TIPŮ na https://mailchi.mp/masek/shortcut Další informace naleznete také na https://www.scaleup.cz #scaleupcz, #scaleup, #scaleupTIP, #rockefellerhabits, #accountability#rockefellerovynavyky, #kutlurazodpovědnosti