Architektura

Adam Gebrian: Architektura je zhmotněním mezilidských vztahů. Za hnusná města si můžeme sami.

Ondřej Chybík: "Architekt je trochu kouzelník." (INSP.EAT podcast)

Ondřej Chybík: "Architekt je trochu kouzelník." (INSP.EAT podcast)