Patří emoce do prostředí byznysu a do světa práce? To je samozřejmě lichá otázka – protože bez ohledu na odpověď či naše přání tam prostě jsou.

Jakkoli se někdy tváříme a chováme tak, jako bychom v práci emoce neprožívali, opak je pravdou. Moderní psychologické výzkumy nám navíc postupně čím dál jasněji ilustrují tezi, že čím méně jsme s emocemi u sebe i druhých v kontaktu, tím více nevědomky ovlivňují naše chování.

Rozvoj potenciálu

Oddělit myšlení od emocí a dokázat obojí pozorovat, přijímat a konstruktivně ovlivňovat je výsostně lidská disciplína vyžadující cílené úsilí. Zároveň je to z podstaty věci klíčový faktor pro plný rozvoj potenciálu ať už na úrovni jednotlivce, nebo i týmů či celých organizací.

Schopnost pěstovat a inspirovat v sobě i v druhých pozitivní emoce je zásadní pro práci s motivací a rozvoj produktivních vztahů v práci i mimo ni.

Stres moderní doby nejčastěji pochází z dlouhodobého neuvědomovaného prožívání negativních pocitů, jako je úzkost, strach či vztek. „Blažená nevědomost“ v tomto ohledu není zrovna tou nejvhodnější strategií, spíše naopak může být nechtěnou „jízdenkou do stanice vyhoření“, protože ignorovaný stres „zůstává v těle“.

Emoční inteligence

Také proto se v tomto tématu věnujeme jak otázkám první pomoci při akutním stresu a jeho prevenci, ale také prohlubování porozumění toho, jak emoce vlastně vznikají a fungují. A na základě tohoto porozumění vás chceme inspirovat k univerzálnějšímu a dlouhodobému rozvoji emoční inteligence – tedy moudrému zacházení s emocemi u sebe i druhých.

Výzva: Čas pro sebe

Zkuste si vědomě zařadit do svého programu pravidelnou „chvíli pro sebe“, kdy si dopřejete zastavení a zážitek, který vám přinese pocit naplnění a vymanění se z časového shonu. Pro někoho je to jízda na kole, pro někoho procházka lesem, pro jiného horká vana s voňavou pěnou či pěkná knížka… dle vaší fantazie a intuice. Půjde to alespoň na hodinku už tento týden? A ten další?

— Zuzana Ruman Koláriková, Consultant and Project&People Driver at ODYSSEYcz