Ján Košturiak: Dnešná výučba by nemala byť zameraná na to, čo bolo, ale na to, čo príde

Nie je novinkou, že mnohí Slováci odchádzajú do zahraničia za prácou či štúdiom. Niektorí chcú ostať len dočasne, ale väčšina sa po tom, ako spozná lepší život, už nevráti. Slovensko prichádza o talentovaných ľudí, ktorí dostanú doma za svoju prácu menej zaplatené či uplatnenie vo svojom vyštudovanom odbore ani nenájdu.

Ako pritiahnuť šikovných ľudí zo zahraničia na Slovensko? Čo by sa malo zmeniť vo vzdelávaní a v spoločnosti? O týchto témach sme sa zhovárali s Jánom Košturiakom. Ako mladý inžinier sa dostal do nemeckého Stuttgartu. V časopise na vysokej škole našiel článok profesora Warneckeho, napísal mu list a on ho pozval do Fraunhoferovho Inštitútu IPA. Pracoval na projektoch pre Mercedes, vývoji simulačného systému PlantSimulation a technológii skenovania IQvolutions. Napísal knihu Simulácia výrobných systémov a učil tento predmet vyše 20 rokov na vysokej škole v Ulme. V roku 2000 založil s profesorom Warneckem, ktorý sa medzitým stal prezidentom Fraunhofer Gesellschaft v Mníchove, spoločný podnik Fraunhofer IPA Slovakia, stal sa jeho riaditeľom a neskôr prezidentom.

V tomto rozhovore sa dočítate:

  • Prečo je dôležité, aby mladí ľudia zo Slovenska odchádzali do zahraničia a aké skúsenosti tam môžu získať?
  • Prečo je dôležité, aby sa Slováci zo zahraničia vracali domov?
  • Čo je potrebné urobiť pre to, aby bolo Slovensko zaujímavé pre mladých, vzdelaných a talentovaných ľudí zo zahraničia?
  • Aký inovačný ekosystém by mohol podporiť vznik startupov a atraktívne projekty pre mladých?
  • Aké inšpirácie a skúsenosti zo zahraničia by sa dali využiť na Slovensku