Vladimír Mařík

B&B: Technologická revoluce a její dopady na společnost

B&B: Technologická revoluce a její dopady na společnost