Ekonomicko-filozofické souvislosti konzumního způsobu života