Ekonomika je společenský organismus, ne mechanismus

Je ekonomika stroj nebo organismus? Otázka sama vyvolává silná témata. Adaptace, vývoj a evoluce, sebeprodukce (autopoiesis), učení se, přizpůsobivost k prostředí, akcelerace míry změny, svobodný vs. volný trh, přirozené vs. umělé systémy, regulace vs. intervence, role státu a centrálních bank.