Pevná pružnost - Žonglování ve vlnách

Fascinuje mě fenomén dynamické rovnováhy - v přírodě, v byznysu, mezi lidmi. A nabíjí mě spolupráce s lidmi, kteří třeba mohou být úplnými protipóly co do svých názorů, postojů i osobnostního nastavení, ale mají společnou jednu věc - jsou "vycentrovaní". Stojí pevně, ale ne ztuhle. Plují životem a byznysem dobře ukotvení a zároveň pružní, aby mohli vyrovnávat náklony paluby ve vlnách, ustáli bouře a mohli být oporou ostatním. A při tom všem udrží ve vzduchu své žonglovací míčky - vztahy, seberealizaci, úspěch, spokojenost, zisk, užitek, smysl… Jsou inspirací pro hledání rovnovážných řešení, v nichž mohou najít hodnotu všichni zúčastnění..