Re:publikum - Komunální politika: jak se řídí město

Pozvání do diskuze v Kampusu Hybernská přijali Tomáš Hudeček a Marek Zelenka. Dozvíte se, jak fungují naše města. Kdo vlastně město nebo obec řídí. Jaký je rozdíl mezi řízením malé obce a velkého města. Odkud města získávají zdroje. Co může komunální politik ovlivnit a kde jeho pravomoc končí. Jakou moc má občan, ve vztahu k tomu koho zvolil.