Společnost 4.0: Quo vadis, demokracie?

Společnost 4.0 připravila další ze svých velkých interdisciplinárních panelů. Tentokrát byla tématem demokracie a svobodná společnost. Jedním z hostů debaty, jejímž cílem je poskytnout pohled na demokracii z různých úhlů pohledu, byla Sara Polak.