Zbavují nás technologie lidskosti?

Žijeme ve fascinující době. Fyzický svět se prolnul s virtuálním. Technologie bourá bariéry, které se pár let zpátky zdály neměnné - prostorové, časové i znalostní. Prožíváme své životy online. Informace jsou dostupné za zlomek nedávné ceny. Na straně druhé vznikájí bariéry nové. Komfort vyměňujeme za soukromí. V genetice narážíme na samou hranu etiky, u samořiditelných aut zase na otázky morálky. Vytrácí se díky digitalizaci z našich životů humanita, lidství a osobní integrita člověka?