5 tipů, jak na digitální kulturu ve vaší firmě

Nelze popřít, že digitál zásadním způsobem proměňuje obchodní systémy, technologie, vztahy se zákazníky i zaměstnanci. Být úspěšnou organizací v roce 2018 znamená dělat digitální business. Jak ho zavést? Začněte těmito 5 kroky.

Digitální transformace, digitální zralost nebo digitalizace? Nezáleží na tom, jaký termín použijeme, digitalizace způsobuje revoluci v tom, jak fungují podniky a zda jsou úspěšné. Třetina klíčových manažerů uvádí, že největší překážkou digitální efektivity je kultura, hned po ní následuje nepochopení digitálních trendů (25 %).

Tvorba a kultivace digitální kultury je nedílnou součástí transformačního procesu firmy. Tato změna vyžaduje pracovní prostředí, kde digitální kulturu prosazuje nejen vedení firmy, ale kde jsou angažovaní i sami zaměstnanci a jsou motivováni k digitálnímu myšlení.

V tomto článku vás seznámíme s 5 způsoby, jak vytvořit a pěstovat digitální kulturu.

1. Buďte transparentní

Vytvoření digitální kultury znamená, že každý ve společnosti – bez ohledu na svou roli – si je vědom toho, jaké dopady může mít digitální efektivita na příjmy, tržby a produktivitu firmy.

Technologie se již neomezuje pouze na profesionály – každý z nás je součástí digitálního světa. Díky tomu, že technologie už nějakou tu dobu existují, většina podniků je již do určité míry digitalizována. Klíčem k digitální transformací je jemné vyladění již dosažené úrovně digitalizace.

Výchozím bodem pro vybudování digitální kultury je transparentnost. Té lze dosáhnout jednoduše prostřednictvím interních poznámek, mikrostránek, skupin na sociálních sítích, aplikací jako je Slack, otevřených diskusních fór nebo blogů vedoucích pracovníků, kde se píše o klíčových událostech ve firmě. Všechny tyto komunikační kanály nabízejí způsoby, jak mohou zaměstnanci komunikovat jednak mezi sebou, ale také s vedoucími pracovníky, což napomáhá k dosažení transparentnosti.

Jako příklad můžeme uvést Buffer. Druhým bodem seznamu hodnot, které tvoří jeho kulturu, je "standard transparentnosti", kterého dosahuje tím, že odhaluje platy zaměstnanců v celé organizaci. Zobrazuje míru odměňování každého zaměstnance spolu s informací o tom, jak se k takové částce dospělo.

Otevřený a upřímný ethos s jasnou komunikační linkou nejen že vylepšuje kulturu uvnitř organizace, ale prospívá i komunikaci směrem ven k zákazníkům a klientům, a to tak, že zaměstnanci komunikují s větší autenticitou a vzájemným porozuměním.

2. Podporujte spolupráci

Když spolu zaměstnanci rádi spolupracují a tráví čas, i, pracovní výsledky se značně zlepšují. Myšlenky létají místností vysokou rychlostí a pokrok se měří v reálném čase. Na druhou stranu, když jsou lidé příliš pracovně vytížení, je lepší se na čas vyhnout interakci se svými spolupracovníky, protože by to mohlo mít za následek nízkou produktivitu.

Už není možné, aby si každý tým hrál na svém písečku. Sdílení znalostí, zkušeností a pochopení mezi odděleními má zásadní význam pro produktivní a efektivní digitální kulturu. Například marketingové a prodejní týmy by měly úzce spolupracovat, aby zajistily konzistentní komunikaci se zákazníky. Také týmy oddělení zákaznické péče by měly spolupracovat s IT a dávat si tak vzájemnou zpětnou vazbu na využívané systémy a přicházet s nápady, jak je ještě vylepšit.

Vedoucí pracovníci a jejich learning and developement týmy mohou povzbudit spolupráci mezi zaměstnanci zapojením týmů do aktivit mimo pracovní prostředí. Když se spolu všichni seznámí, uvidí, že například na pozici “ředitele marketingu” je konkrétní člověk a ne bezejmenná osoba. Díky tomu můžete povzbudit spolupráci a dát příležitost pro vznik vzájemné empatie, což přispívá k soudržnosti mezi zaměstnanci.

"Interdisciplinární požadavky na digitalizaci stále rostou. Možnosti vytvořené kombinací datové vědy, designu a sociologie podtrhují jak důležitost funkční spolupráce mezi odděleními, tak i zařazení prozákaznického přístupu do každodenních operací podniku. Mnoho organizací ještě tento potenciál neodhalilo. "– Francisco D'Souza, generální ředitel společnosti Cognizant

3. Nabídněte digitální školení (na všech úrovních)

Neefektivní firemní vzdělávání stojí podniky 13,5 milionů dolarů ročně na 1000 zaměstnanců – říká tweet od společnosti Grovo.

Nejúčinnějším způsobem, jak zajistit, aby zaměstnanci měli jak digitální dovednosti, tak chápali, jaké mají digitální technologie dopad na podnikání, je nabídnout vzdělávací a rozvojový program, který bude vyhovovat zaměstnancům dle jejich úrovně znalostí a potřeb.

Faktem je, že ne všichni zaměstnanci musí mít stejnou úroveň digitálních dovedností, mnozí potřebují jen základní pochopení svých pracovních rolí v dnešním digitálním světě. Sestava digitálních vzdělávacích programů od úrovně "digitálního povědomí" až po "specialistu" je ideální. Zaměstnanci se díky tomu vzdělávají jen v těch oblastech digitálních dovedností, které potřebují znát. Spíše než jediný vzdělávací program ve stylu “vyhovuje všem” se firmám osvědčuje cesta více programů na míru konkrétním skupinám zaměstnanců. I když se to zdá na první pohled složitější a dražší, není tomu tak, pokud tedy firmě záleží na reálných přínosech digitálního vzdělávání.

Navíc programy, které jsou flexibilní, mohou být velmi užitečné pro vytížené pracovníky. Programy, které jsou k dispozici online prostřednictvím Learning Management Systému (ať už interního nebo externího), mají tu nespornou výhodu, že zaměstnanci se mohou vzdělávat právě v době, kdy mají čas a potřebu se něco nového naučit.

4. Počítejte s rizikem

Podstoupit riziko nemusí být strašidelná představa. Krása digitálu je v tom, že se hodí k experimentování a pokud se inovace podaří, přínos pro firmu je markantní.

Vzhledem k rychlému tempu digitálního pokroku je pro úspěch firmy klíčový takzvaný agilní přístup neboli agilita.

Vedoucí pracovníci v organizacích by měli cíleně budovat pracovní prostředí, kde zaměstnanci mohou pohodlně zkoušet nové věci. Tento přístup však funguje pouze tehdy, pokud mají zaměstnanci potřebné dovednosti a digitální myšlení.

Podpořit “digital mindset” ve firmě je možné prostřednictvím startupů nebo specialistů na digitální technologie. Ti zaměstnance seznámí s inovačními nápady, ukáží moderní pracovní postupy a tím třeba konkrétně týmu zákaznické péče dají potřebné impulsy pro efektivnější řešení požadavků od zákazníků apod.

Používání digitálních technologií a poznatků se zapojením digitálního myšlením může výrazně zefektivnit a optimalizovat každodenní úkoly. Aby to fungovalo, musí mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem existovat důvěra a otevřená kultura, která umožňuje aplikovat inovativní přístupy k práci.

5. Buďte vzorem

Digitál nabízí nekonečno příležitostí, ale jen málo firem jich naplno využívá. Digitální transformace firmy vyžaduje otevřené myšlení a upřímnou touhu po změně.

Vezměte si za příklad New York Times. Stanovením cíle zdvojnásobení digitálních příjmů za 5 let dala zaměstnancům velký úkol, ale také inspiraci. V důsledku tohoto aspiračního myšlení se jejich výnosy z digitálních předplatných vyšplhaly z nuly až na 1,5 milionu během pouhých 6 let. A právě tento typ myšlení jim bude i nadále pomáhat prosperovat a růst.

Skutečností je, že digitální bouře není u konce. Budou vznikat nové a nové přístupy a technologie, které budou zpochybňovat, jak se věci v současné době dělají. Tím, že organizace nastavuje velké cíle v souladu s digitálním smýšlením, může povzbudit své zaměstnance a inspirovat je nejen k tomu, aby podstupovali risk a zkoušeli nové věci, ale také na vše nahlíželi i novým způsobem.

Digitální kultura, to je oč tu běží

Digitál nabízí řadu příležitostí pro business a pracovní sílu. Zaměstnavatelé musí vytvořit a kultivovat digitální kulturu, aby přitahovali nové a udrželi si stávající dobré zaměstnance.

Těchto 5 strategií může pomoci vaší organizaci vybudovat digitální kulturu, která překlenuje propast mezi vedením a ostatními pracovníky. Pomůže také kultivovat otevřenou kulturu, která zahrnuje spolupráci, komunikaci a vede ke zvýšení produktivity a inovací.

Zdroj: Digital Marketing Institute