Cirkulární ekonomika a inovace

Petr Beneš si zve různé hosty a povídá si s nimi o inovacích. Tentokrát si přizval Soňu Jonášovou, šéfku Institutu cirkulární ekonomiky. Povídali si o tom, jak inovace zapadají do celého komplexního procesu a koloběhu života produktů a výrobků. Soňa v rozhovoru nabádá, aby i inovátoři mysleli dopředu, nebo ještě lépe za dva rohy. Poslechněte si povídání a seznamte se s pojmem cirkulární ekonomiky a její role v inovačním procesu.

Soňa Jonášová je zakladatelkou a ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Věří, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj a produkci potravin, či cirkulární ekonomiku. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice.

Zaujalo? Sledujte další obsah na blogu 6D, odkud jsme video převzali.