Digitální podnik budoucnosti, 3. část

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. 

Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. 

Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na www.dcvision.cz.
Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na www.dcvision.cz.

V dnešním propojeném světě, kde primárně rozhodují spotřebitelé, je velmi důležité znát pozici, ve které firma buduje svoji konkurenční výhodu. K tomu je potřeba si odpovědět nejen na předchozí dvě otázky, kde jsou největší rizika digitalizace pro mou firmu a který digitální byznys model je pro nás vhodný. Z globálních průzkumů vyplývá, že konkurenční výhoda v digitální ekonomice leží v jedné nebo více následujících oblastí.

Obsah produktu nebo služby

Rozvoj produktů a služeb v digitální ekonomice vede k rozšíření zdrojů možného zvyšování tržeb a ziskovosti. Je tedy potřeba zhodnotit, jak skvělé produkty a služby firma poskytuje. V této oblasti jsou zásadní rozdíly i v tom, v jakém průmyslu či odvětví se firma pohybuje. Poměrně logická je tvorba digitálního obsahu v oblasti hudby, filmovém průmyslu nebo v IT sektoru. Mnohem hůře se vytvářejí digitální produkty v sektorech dobývání surovin, energetice či ve zdravotnictví. Přesto, ve všech sektorech se digitální produkty bouřlivě prosazují na trhu. V energetice jsou to aplikace umožňující obchodování s přebytky energií, ve zdravotnictví široká škála produktů a služeb monitorujících aktuální zdravotní stav, poskytování zdravotního poradenství či prodej zdraví prospěšných produktů a služeb. V konzervativním sektoru dobývání surovin to můžou být aplikace sledující vliv na životní prostředí a zapojení zákazníků na snižování ekologické stopy. Typickým příkladem kvalitního obsahu je Tripadvisor s nabídkou milionů restaurací, hotelů, hodnocení služeb, map, průvodců, ceníků a dalších informací, to vše s přístupem 455 milionu návštěvníků webu měsíčně. Jako vždy, nakonec rozhodují čísla, která indikují dopad podnikání na daného zákazníka či komunitu.

Zákaznická zkušenost

Budování zákaznické zkušenosti pomáhá v prodeji přes více prodejních kanálů a zvyšování příjmů od individuálního zákazníka. Typickým příkladem jsou banky před 10lety a dnes. Zatímco před léty se banky snažily o tu nejlepší hypotéku nebo nejlepší půjčku, dnes se zaměřují na tvorbu multiprostředí, které je plně dostupné v mobilním telefonu a jehož cílem je poskytování skvělé zákaznické zkušenosti v oblasti péče a zabezpečení rodiny, poskytování služeb osobního bankovnictví či VIP péče pro podnikatele. To vše upevňuje osobní vztah zákazníka a banky. V případě firmy Tripadvisor je pak zákaznická zkušenost budována speciálními funkcemi vyhledávání, jednoduchého objednání služby či naváděcími službami pro cestovatele. V bance pak digitální zaměření vede k optimalizaci všech finančních toků rodiny, či dokonce poskytnutí výhod při sdruženém nákupu energií nebo ve slevách v partnerských sítích maloobchodu.

Platforma

Vývoj digitální platformy slouží k podpoře ekonomiky z rozsahu, neboli minimálním nákladům a lepším maržím. Digitální platforma je především o tom, jakým způsobem je dodána služba či produkt, jak je podporováno budování skvělé zákaznické zkušenosti. Komplikované je to v tom, že digitální platforma musí propojit nejen firmu se zákazníky, ale musí i efektivně zapojit motivované zaměstnance, kteří skvělou zákaznickou zkušenost reálně tvoří. V návaznosti na digitální byznys modely je pak důležité posoudit a uvést do praxe schopnost pracovat globálně či jen v rámci lokální komunity.

Kombinace obsahu, zákaznické zkušenosti a profesionální digitální platformy pak vytvoří unikátní konkurenční výhodu v digitálním prostředí. Zásadním faktorem je nedělat chyby, musíme identifikovat výhody a rozvíjet je. V opačném případě se zákazníci, a zvláště mladí lidé, přesunou ke konkurenci, jako například k Amazonu nebo někomu jinému, kdo dokáže poskytnout excelentní zákaznickou zkušenost v různých sektorech.

Strategickou příležitostí jsou mobilní aplikace, které dokáží získávat okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků a implementovat hlas zákazníka dovnitř firmy. U mobilních aplikací se tedy jedná o schopnost naslouchat zákazníkům a rychle reagovat na jejich podněty, dříve, než je na všech možných internetových sítích ostuda na světě. Mobilní aplikace rovněž nahrazují typické podnikové recepční, které přijímají hosty do korporace a zapisují jejich číslo občanského průkazu do knihy hostů.

Příště se zaměříme na otázku Internetu věcí a jeho potenciál.

Nepřehlédněte

Data Talk: Petr Nemeth (Dataddo)

Data Talk: Martina Gelnerová (Apify)

Data Talk: Ivo Pleva a Michal Bočvarov (Dopravní podnik Ostrava)

Data Talk: Oleg Vojtíšek (Pohřební průvodci)