Digitální podnik budoucnosti, 4. část

Celý svět se propojil, čidla jsou téměř v každém stroji, v každém obchodě, Internet věcí se implementuje do desítek miliard dalších zařízení. To vše v kombinaci s mobilním telefonem otevírá řadu možností pro budování digitálního podniku.

Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na www.dcvision.cz.

Mobilní telefon má každý neustále u sebe. Má čidla, kameru, je schopen sledovat lokalitu, může zaplatit účet, nalézt chybějící informaci, propojit s dalšími zákazníky a řadu dalších možností. Za každou z těchto možností je možné vidět i inovativní služby, a potažmo obrovský potenciál pro zvýšení tržeb. Kromě běžných funkcí mobilního telefonu je dnes také bránou pro komunikaci značky s novými potenciálními zaměstnanci, poskytnutí služby.

Mobilní telefon mění svět služeb i výroby

Příkladem mohou být dnes známé aplikace jako taxislužba Liftago nebo mobilní portál Booking.com pro rezervaci dovolené a řada dalších. Rezervace dovolené dříve znamenala poměrně zdlouhavý proces návštěvy cestovní kanceláře, zajištění hotovosti, vystavení papírové letenky a další služby, které jsou dnes již prakticky plně digitalizované a poskytované v reálném čase.

Obdobně mobilní telefony začínají měnit i svět uvnitř firem. Příkladem může být mobilní aplikace firmy Brose CZ v Kopřivnici, která umožňuje nejen vyřizovat řadu věcí, které bylo dříve nutné řešit osobně na personálním oddělení, ale rovněž podávat nápady na zlepšení Kaizen, a to i s možností přidat fotografii či video, které nahradí někdy zbytečný textový popis zlepšení. Outsourcing procesů na samotné zaměstnance, neboli digitální samoobsluha, pak šetří nemalé personální zdroje v procesech, které nepřidávají hodnotu zákazníkovi.

O něco větší tablety se pak stávají běžným pomocníkem pro bezpapírovou výrobu, přes tablet se dnes řídí stroje, sleduje kvalita výrobku, poskytují se výrobní postupy a příkazy, řídí se v reálném čase výdej a příjem nástrojů, obdobně jako Liftago vozí lidi, mobilní aplikace zajišťují autonomní dopravu uvnitř podniku. V kombinaci s Internetem věcí pak dokáží různé mobilní strategie v digitálním podniku vytvářet významný příspěvek k hospodářskému výsledku v podniku, od strategie budování značky, strategie B2B2C či segmentově orientované strategie až po řadu dalších.

Využití mobilních technologií pro řízení podniku, ve spojení s digitálním dvojčetem a bezpapírovou výrobou, přineslo malé české strojírně SpoluWorks Perfecta v Kyjově úspěch u světových leteckých gigantů, digitální strategie zatraktivnila podnik u potenciálních nových zaměstnanců, především u těch mladých, u kterých práce s mobilem už někdy silně připomíná závislost. Malá strojírna vytvořila nové profese digitálního technologa či digitálního kvalitáře a jejich strategie „navrhneme, vyrobíme a dodáme“ firmu posouvá ven z nebezpečné pozice pouhé montovny.

Globální a lokální sítě Internetu věcí

Internet věcí (IoT) propojuje celý globální svět, vytváří obrovskou organickou síť zákazníků, strojů a zařízení, poskytovatelů služeb či výrobních podniků. Ekonomika se tak stává rychlejší, dokáže okamžitě reagovat na potřeby svých zákazníků, funguje jako obrovský živý síťový organizmus. Rovněž uvnitř podniku vznikají lokální sítě propojující vše – zaměstnance, síťové produkty a rovněž technologie či stroje.

IoT vytváří obrovské balíky dat, které primárně slouží k okamžitému poznání potřeb zákazníků, a strategií podnikatelů je pak na tyto potřeby reagovat s co možná nejmenší časovou prodlevou. Příkladem úspěšné strategie může být Flex, dříve Flextronics. Klíčovým business modelem firmy Flex byl Contract Manufacturing neboli v česku dobře známá montovna s velmi nízkými maržemi. Flex identifikoval sedm klíčových oblastí IoT, které potřebují jejich zákazníci, již budou vyvíjet chytré digitální produkty, a vytvořil Centrum excelence v těchto oblastech. Těmito oblastmi jsou senzory a pohony, bezpečnost a výpočty, interface pro kyberfyzické systémy, konektivita, chytrý software, baterie a energie, a rovněž flexibilní technologie a miniaturizace. Z typické montovny s nízkou přidanou hodnotou se díky IoT stal Flex partner pro tisíce firem světa, které chtějí použít výstupy centra excelence pro vývoj svého vlastního digitálního produktu, jako Nike, Ford či třeba Johnson & Johnson. Technologie Flexu například nyní obsahuje 85 % všech sportovních „wearables“ neboli miniaturizované elektroniky pro sportovce. Navíc Flex vyvinul více než 130 komponent, které lze plně recyklovat.

IoT přichází do všech oblastí našeho života. Záleží na každém, zda napne plachty a vyrazí po větru velkou rychlostí vpřed. Máte na to schopnosti? Nad tím se zamyslíme v příštím díle.