Doporučení podnikatelům a manažerům pro řízení v éře globálních trhů

Desatero pro řízení v éře globálních trhů:

 1. HORIZONTÁLNÍ ORGANIZACE PODNIKU
 2. KINETICKÁ ORGANIZACE
 3. MASOVÁ KUSTOMIZACE
 4. AUTONOMNÍ TÝMY ČI “AMÉBY”
 5. INTEGRACE ZÁKAZNÍKA
 6. VNITROPODNIKOVÉ TRHY
 7. ELIMINACE ROZHODOVACÍCH KOMPENZACÍ
 8. INTEGRACE DODAVATELE (KO-LOKACE)
 9. ŘÍZENÍ S OTEVŘENÝMI KNIHAMI
 10. REINŽENÝRING VÝROBNÍCH PROCESŮ

Další témata článku:

 • Více k jednotlivým tématům řízení v éře globálních trhů,
 • Několik slov k české povaze a k malým lidem
 • Desatero, v čem čeští a slovenští manažeři stále pokulhávají
 • Konfrontování nové reality ve 13 bodech
 • Zcela osobní doporučení českým manažerům