Manipulace

Martin Konečný v Brocastu: Když se chcete zlepšit v mezilidské komunikaci