Města

Adam Gebrian: Architektura je zhmotněním mezilidských vztahů. Za hnusná města si můžeme sami.

B&B: Svět jako stavebnice aneb budoucnost našich měst

B&B: Svět jako stavebnice aneb budoucnost našich měst

Když vyjdu z domu, každým svým krokem plánuji město

Když vyjdu z domu, každým svým krokem plánuji město