Odpovědnost

Je možné žít nekonzumní život v konzumní společnosti?

Je možné žít nekonzumní život v konzumní společnosti?