Petr Šídlo: Digitalizace je past

Petr Šídlo, šéf společnosti Direct People, mluví o tom, že ne vždy má digitalizace pozitivní dopady. Jako příklad uvádí digitalizaci amerického zdravotnictví, která přinesla personálu větší administrativní zátěž. Zvýšený stres v práci pak vedl k většímu počtu sebevražd mezi americkými zdravotníky.

Petr vysvětluje, že inovace nemají být diktované shora. Ale mají vycházet z potřeb konkrétních lidí, pro které se inovace zavádějí. Proto i jeho firma, zaměřená na vývoj nových produktů a služeb, nejdříve s klientem hovoří o jejich společnosti a jejích cílech. Teprve potom obrátí svou pozornost na konkrétní projekt.

V rozhovoru uslyšíte:

  • digitalizace není samospásná a může zkomplikovat život hlavně seniorům
  • proč Petr se svými partnery založili Direct People
  • zdravotnictví stále funguje velmi zastarale a poskytuje velký prostor pro zlepšení