DEEP TALKS 59: MUDr. Petr Smejkal - Hlavní epidemiolog IKEM

Petr Smejkal momentálně pracuje jako hlavní epidemiolog v pražském IKEMu a také působí v USA v Maine Coast Memorial Hospital. Studoval postgraduálně na prestižní Columbia University a dříve působil jako primář Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice. V době koronaviru se z jeho Facebooku do veřejného prostoru dostala jeho kritika poměrů v českých nemocnicích, kde popsal častý styl práce „co si člověk neudělá sám, to nemá". Jak se nejlépe připravit na případnou druhou vlnu koronaviru? Proč někteří čeští lékaři rádi vyjadřují i k věcem mimo jejich expertízu? Jaký je rozdíl mezi evidence-based a „eminence“-based medicínou? A jaké jsou hlavní odlišnosti českého a amerického zdravotnictví a co dobrého si z toho amerického vzít?

Pokud vás povídání zaujalo, zda najdete další podklady spojené s povídáním

----
Deep Talks:

----
Novinky & Soc. sítě: