Jan Lamser – můj příběh

Vystudoval postupně matematiku, ekonomii, byznys, teologii a autorské divadlo na DAMU. Nyní si dělá doktorát z teorie her. Navzdory svému širokému studijnímu záběru je, co se kariéry týče, už dvacet let věrný jedinému oboru. Bankovnictví. V roce 1995 nastoupil do Československé obchodní banky. Zůstal v ní do loňského léta, kdy odešel do mladé…