Pedagog jako umělec

Pedagog jako umělec (tvůrčí procesy ve vzdělávání) www.p-atelier.cz www.klickrozvoji.cz