Přerušované rovnováhy, resilience a vývoj civilizací

Egyptolog a archeolog pracující od r. 1993 na Českém egyp- tologickém ústavu FF UK v Praze, od r. 2009 profesor egypto- logie na Univerzitě Karlově v Praze, dlouhodobě působil na Freie Universität v Berlíně, University of Pennsylvania ve Filadelfii a Americké Univerzitě v Káhiře. V současné době je vedoucím archeologickým a environmentálních projektů ústavu…