Re:publikum - Jan Wintr: Fungování státu v krizi

Hostem setkání byl doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva. Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách? Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci?