Současné celosvětové trendy a jejich vliv na české podniky

Pracoval ve vedoucích manažerských funkcích v českých i zahraničních podnicích. Střídavě se věnoval manažerskýcm, pedagogickým i vědeckovýzkumným aktivitám. Na Vysoké škole ekonomické v Praze dosáhl hodnosti profesora ekonomiky průmyslu. V oblasti vědy řídil především týmy pracovníků zaměřených na problematiku podnikové ekonomiky…