Tomáš Baťa podnikatelský příklad

Fenomén baťovského podnikání je záležitostí, která si zaslouží zvláštní pozornost. Nejen z pohledu historického, ale také z pohledu současných trendů podnikání. Odkaz Tomáše Bati a jeho spolupracovníků je pro pochopení úspěšného a etického způsobu podnikání přímo slabikářem nebo chcete-li průvodcem – rádcem.