#1 HOTCAST Filipa Dřímalky: Petr Palan

HOT PODCAST, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet vaši lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Hostem prvního dílu nového podcastu o byznysu, digitalizaci a inovacích je Petr Palan (Member of the Board Spacelab EU, ex-Director of Strategy and Planning, MSD IT Global Innovation Center).


V rozhovoru se dotkneme těchto témat:

  • Jaká je role inovačního centra ve firmě, která má více než 100 000 zaměstnanců
  • Na jaké výzvy narážíte, když potřebujete nabrat 600 odborníků z It
  • Jak vytvořit prostředí, které bude v korporátu umožňovat inovace
  • Jak se od sebe mohou učit korporace a startupy
  • Jak by měl management firem přistupovat k inovacím
  • Jaká by měla být role inovačních či digitálních „hubů“
  • Jak nejen přilákat, ale také udržet digitální talenty
  • Jaké technologie a nástroje využívá Petr pro svoji práci

Zajímavé odkazy a tipy

Bullet journal

Metoda pro vedení osobní agendy a správy úkolů.

Zdroj: https://bulletjournal.com/

Připravovaná kniha: https://www.melvil.cz/edicni-plan/#metoda-bulletjournal

Hillchart

Inovace od zakladatelů aplikace Basecamp, která nabízí nový způsob vizualizace toho, v jaké fázi se nachází váš projekt a jaké aktivity je třeba realizovat, aby se projekt úspěšně dokončil.

Zdroj: https://m.signalvnoise.com/new-in-basecamp-see-where-projects-really-stand-with-the-hill-chart/

Moleskine smart pen

Inovativní pero, kterým píšete na papír a které pak napsaný text či obrázky převede do digitální podoby.

https://cz.moleskine.com/en/smart-writing-system?

GTD

Gettings things done – Mít vše hotovo – Systém pro osobní produktivitu, vycházející z knihy Davida Allena – https://www.melvil.cz/kniha-mit-vse-hotovo/.

WTF – What the future

Kniha o budoucnosti, technologiích a jejich dopadech na náš život.

Zdroj: https://www.melvil.cz/kniha-wtf/

Slovníček pojmů

Reingeneering

Zavádění radikálních organizačních změn a proměn v podniku, stimulátor zásadního zlepšení procesů podnikání, způsobů myšlení a chování pracovníků

Data lake a data warehouse

Koncept Data Laku vznikl v době, kdy firmy díky pokračující digitalizaci začaly pociťovat potřebu pracovat s novými typy dat různé struktury a formátů vznikajících, jak v rámci společnosti, tak i mimo ni. Narozdíl od minulého století, ve kterém dominovaly tabulky a jiná strukturovaná data, jsou nyní v převaze data nestrukturovaná, jako logy, obrázky, video, texty. Díky stále se zvyšujícímu se výpočetnímu výkonu s ním spojeným rozvojem umělé inteligence je dnes možné takové data zpracovávat a získávat z nich v reálném čase důležité informace. Data Lake tak firmám umožňuje kombinovat různé datové zdroje a nacházet v nich nové informace pro podporu rozhodování.

Zdroj: https://www.gaussalgo.cz/detail-clanku/rozdily-mezi-data-lake-a-data-warehouse-59/

Hadoop

Framework obsahující sadu opensource softwarových komponent určených pro zpracování velkého množství nestrukturovaných a distribuovaných dat v řádech petabytů a exabytů..

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop