Budoucnost je o kompromisu, cirkulární ekonomika nezastavuje pokrok, říká Jonášová

Soňa Kepek Jonášová, přijala pozvání do dalšího dílu reVize Česka. Soňa před osmi lety založila Institut cirkulární ekonomiky a v rozhovoru se věnovala právě tomuto druhu ekonomiky a udržitelnému způsobu života.

V podcastu uslyšíte:

  • co je to cirkulární ekonomika
  • jak moc jsou Češi naklonění cirkulární ekonomice
  • jaké předsudky se v souvislosti s cirkulární ekonomikou objevují
  • jak jsme na tom ve srovnání se zbytkem Evropy
  • do jaké míry se Green Deal protíná s cirkulární ekonomikou

Příjemný poslech!

Rozhovor si můžete pustit i na YouTube: