Deset zastavení s JK

V rámci projektu MM Průmyslové spektrum 2022 vznikla série rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem. Jedná se o retrospektivu dílčích milníků, které ho potkaly na jeho osobní a profesní cestě a umožnily mu uskutečnit jeho sny a přání.

V prvním rozhovoru Ján vzpomínal na své dětství a na prarodiče, kteří měli vliv na formování jeho kreativity. Mluvil také o svých učitelích a zamýšlel se nad vysokým školstvím dříve a dnes. V dalších částech série se věnoval napřiklad síťování, obnově Slovenska nebo víře v Boha.