Jak využit flow při motivaci zaměstnanců ke vzdělávání

Pojem "flow" jistě znáte. I to, že v tomto stavu se zvyšuje efektivita učení a vzdělávání. Jak jej ale vhodným způsobem navodit? A jak k tomu může přispět gamifikace vzdělávací aktivity?

Flow, neboli "proudění", všichni známe. Je to psychologický stav vyznačující se maximálním zapojením a soustředěním na aktuální činnost. V učení dospělých je to cenný nástroj, který přispívá k zvýšení efektivity a zapojení účastníků. Jde o stav, kdy čas mizí, sebevědomí se zvýší a úkoly jsou plněny s lehkostí. Na konci školení lidé říkají: "To už je konec? To to uteklo!" K dosažení flow je třeba vytvořit podmínky. Základem je třeba jasně určený cíl a rychlá zpětná vazba. Zásadní je aktivní účast při učení, třeba skrze diskuzi nebo praktické úkoly. Klíčové je i vyvážení úrovně dovedností a náročnosti úkolů, aby nevyvolaly stres či nudu. A to je právě oříšek. Ale víme, jak na to!

NA SCÉNĚ GAMIFIKACE

Gamifikace je účinným nástrojem k dosažení flow. Herní prvky mohou zvýšit motivaci, zapojení a pravděpodobnost vstupu do flow. Odměny, týmová spolupráce, soutěže a výzvy jsou některé z prvků gamifikace, které v našem těle vyvolávají specifické biologické procesy, díky kterým se chceme učit. Jsou to:

Oxytocin, známý jako "hormon lásky", je silným vnitřním motivátorem v učení. Jeho tvorba je podporována hrou a sociálním bezpečím, což vede k sociální soudržnosti a motivaci. Spustí se např. sdílením myšlenek, cílů, emocí, dále sdílením utrpení a také dotyky.

Serotonin, "hormon hrdosti", neurotransmiter uvolňovaný při prožívání respektu od ostatních, poskytuje pocit hrdosti a sebedůvěry a motivuje k dalšímu učení. Tento hormon se spustí, když nám jiní nabídnou ochranu či podporu nebo když my sami a cíleně zvedáme lidem kolem sebe status.

Dopamin, "hormon touhy", díky němuž chceme něčeho dosáhnout. Nepřímo otevírá jontové kanálky a díky tomu se lépe učíme. Reaguje na odměnu. Pokud je odměna dodána, úrovně dopaminu zůstanou vysoké, což podporuje opakování tohoto chování. Pokud však odměna není dodána, úroveň dopaminu klesá, což může vést ke změně chování.