Nový svět a inovace očima Jána Košturiaka

Jáno, co teď v současné koronavirové situaci děláš Ty a co firmy ve Tvém okolí?

Ja sa pripravujem na budúcnosť – veľa športujem, študujem, pripravujem nové veci, komunikujem so zaujímavými ľuďmi. Mali sme prípravu na Veľkú noc, tak som prežil aj pekné duchovné obdobie stíšenia. A čo robia firmy? Môj syn má malú reštauráciu, de denne predá niekoľko stoviek obedov. Zo dňa na deň boli vśetky reštaurácie zatvorené a on na druhý deň už rozvážal jedlo v krabičkách do firiem a domácností. Starým ľuďom dáva 2 eurá zľavu a na požiadanie im robí aj nákupy domov. Začal variť aj pre zdravotníkov a záchranárov. Tržby nemá také ako predtým, ale prežije.

Z firiem som v kontakte hlavne s mojimi študentmi a partnermi z Podnikateľskej univerzity a tí mi dodávajú energiu a optimizmus. Nesťažujú sa, nepýtajú štátne podpory, ale inovujú, hľadajú spôsoby ako prežiť, prípadne aj ako pomôcť ostatným – Ľubo Švec so svojim tímom Inovato vymysleli za pár dní dezinfekčné brány, ktoré v týchto dňoch testujú a začínajú vyrábať a predávať, Artur Gevorkyan vyvinul a už vyrába respirátory. Maťo Kováčik tlači na 3D tlačiarňach ochranné štíty, Zdeněk Fabičovič z Tripalu vymyslel a vyrobil posteľ pre poľné nemocnice a dáva konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu zdarma do celého sveta. Pomáha ja ovocinár Emil Schultz, aj keď mu vymrzlo 75% stromov, Patrik Paul a Mažo Tvarůžek robia nové dizajny, Dano Hevier učí deti cez internet, Paľo Dvořák a Miro Srogoň organizujú prepravu medicínskeho tovaru z Číny. S Vladkom Maslákom v Dobrom Pastierovi dokončujeme Dom sv. Margity, kde nájde opateru 35 pacientov, Staňa Martinec z KOMA Modular nám dodal 5 karanténnych modulov. Na Slovensku sa zatiaľ podarilo udržať vírus na uzde a tak môžem povedať, že je to krásna doba – každý deň prináša niečo nové.

Jak se podle Tebe nyní vyrovnávají se současnou situací?

Už som čiastočne odpovedal – každý sa snaží riešiť aktuálne veci. Ochranu svojich spolupracovníkov a firmy, redukciu zbytočných nákladov, cash flow a využiť príležitosti, ktoré prináša dnešná doba. V niektorých firmách začíname série workshopov zameraná na budúcnosť a inovácie. Je úžasné, že to, na čo kedysi nebol čas, alebo to trvalo dlhé mesiace, dokážeme dnes urobiť za hodiny a dni.

Když bychom se podívali na přeměnu starého světa na nový, co bys doporučil zachovat? Jaké jsou hodnoty a chování, kterých bychom se měli držet?

Hodnoty a správanie sú stále rovnaké – miluj druhého, ako seba samého, nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe, tak, ako by ste chceli, aby druhí jednali s vami, tak vy vo všetkom jednajte s nimi. Zabudli sme na to, že máme zdieľať svoje talenty v prospech druhých, že máme chrániť prírodu a pomáhať druhým, že naše bohatstvo je to, ćo sme rozdali a nie to, čo sme nahonobili. Potrebujeme odvahu konať, inovovať a meniť zabehané veci, Nassim Taleb vo svojej poslednej knihe hovorí, že bez nasadzovania vlastnej kože neexistuje evolúcia, nasadzovanie vlastnej kože drží ľudskú pýchu v patričných medziach.

Co bys naopak doporučil opustit?

Egoizmus, nerovnováhu, bezcitný materializmus, ekonomický rast, ničenie ľudí a prírody, konzervovanie starých a neudržateľných systémov.

Co nastartovat? Jak by měl vypadat nový svět?

Systémy vćasného varovania a tímy rýchleho nasadenia, zmeny biznis modelov a neustále inovácie. Nový svet by mal byť postavený na globálnej spolupráci vedcov a expertov, ktorí dokážu efektívne reagovať na pandémie, ale aj na klimatické zmeny a ich následky, migráciu, nerovnováhy medzi severom a juhom, rýchly nástup nových technológií. Táto globálna sieť spolupráce by mala prepájať samostatné a sebestačné regióny, ktoré my mali byť rôznorodé a potlačiť tak monokultúru myslenia, priemyselnej a poľnohospodárskej ćinnosti. Bude to teda teda o holistickom pohľade na svet, hľadaní rovnováhy medzi ekonomickou činnosťou ľudí a životným prostredím, cirkulárnej a lokálnej ekonomike, zdieľaní znalostí a väčšom dôraze na ľudí, nie na čísla.

Dělal jsi ohledně přípravy a transformace na nový svět anketu mezi zajímavými lidmi - co bylo výsledkem?

Tu je niekoľko záverov z ankety:

1. Čo by sme mali robiť v tomto období?

• Nahradiť prázdne slová akciami a schopnosťou hľadať rýchle riešenia, sme v novej situácii a musíme aj experimentovať, ale tak, aby sme eliminovali riziká na minimum.
• Aj keď sme fyzicky izolovaní tak sa musíme spojiť, vzdať sa komfortu a silnejší musia pomáhať slabším, mladí starým, bohatí chudobným?
• Je čas na štúdium, prípravu krokov na budúcnosť, ktorá bude úplne iná. Väčšina firiem a štátov budú musieť zmeniť svoje stratégie, plány a biznis modely.
• Politici by mali viac počúvať odborníkov a odborníci by mali vychádzať z vedeckých poznatkov a pozerať sa na svet holisticky, nie iba cez úzky pohľad ekonómov, technikov alebo iných špecialistov.

2. Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť, definitívne vzdať?

• Stratégie neustáleho zvyšovanie spotreby, produkcie a rastu HDP, ktorá vznikla v povojnovom období a je neudržateľná
• Vytváranie nerovnováhy medzi bohatými a chudobnými, ľuďmi na vrchole a okraji spoločnosti, vysoko rozvinutými a nízko rozvinutými regiónmi, severom a juhom, západom a východom
• Sociálnych, politických a ekonomických experimentov rôznych dobrodruhov a diletantov
• Egoizmu a krátkodobých ekonomických cieľov
• Bojov o ekonomickú dominanciu a moc
• Monokultúr a monopolov v myslení, podnikaní, vzdelávaní, ekonomike, poľnohospodárstve

3. Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

• Nahradenie automobilového priemyslu inými odvetviami - napr. digitálne technológie, eko technológie, smart factory smart city, smart country, emobilita, medicínske technológie, robotika a automatizácia
• Silná orientácia na ochranu pôdy, vody a životného prostredia
• Budovanie cirkulárnej a zdieľanej ekonomiky - nie je to iba o bezodpadovom hospodárstve, znovuvyužívaní výrobkov a ich revitalizácii, recyklácií a udržateľných konceptoch, ale aj o tom, aby sme druhým ľuďom a prírode nerobili to, čo nechceme, aby oni robili nám
• Podpora zapojenia sa do medzinárodného vedeckého výskumu, domáceho aplikovaného výskumu a inovácií - podpora modulárneho dizajnu a zvyšovania životných cyklov výrobkov
• Transformácia vzdelávania pre nový svet kreativity, dôvery a spolupráce
• Podpora domácich poľnohospodárskych fariem, podnikania a podnikateľov, výroby potravín a budovania sebestačnosti
• Globálne prepojenie digitálnymi technológiami a lokálne autonómne ekonomiky s podporou ich rôznorodosti
• Presmerovanie vojenských výdavkov do zdravotníctva a jeho reštrukturalizácia s ohľadom na lekcie z koronavírusu
• Vybudovanie krajiny, kde nebude potrebné chodiť na úrady a redukcia počtu úradníkov v štátnej správe
• Odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi s "podnikateľskými misionármi," ktorí pomôžu reštartovať regióny, so zlou demografiou a podnikateľskou aktivitou
• Zdanenie extrémne bohatých a vytvorenie systémov na pomoc chudobným, chorým, starým a ľuďom na okraji spoločnosti

Pojďme se podívat na inovace. Jaká je podle Tebe jejich role v této době?

Taká, ako aj v inej dobe – je to základ prežitia. Dnes sa vśak zmeny zrýchľujú, takže životnosť firmy bez inovácii bude kratšia.

Kolik energie bys věnoval na záchranu firmy a kolik bys doporučil vkládat energie do nových projektů?

To sa nedá oddeliť. Záchrana firmy predsa nemôže byť v tom, že sa budeme snažiť udržať neudržateľné. Záchrana firmy je v schopnosti pozrieť sa na veci inak – šetriť, prežiť aj pri dlhodobom poklese, zbaviť sa rastu, ktorý nie je poctivý k prírode a zákazníkom. Dať do súladu životy ľudí a produktivitu – posledné desaťročia iśla produktivita výrazne hore a reálne mzdy zostávali rovnaké. Ľudia majú stále menej ćasu na seba a svojich blízkych, vytvárame skupinu nepotrebných ľudí – nemyslime len na svoju záchranu a záchranu svojej firmy, tu ide o záchranu naśej spoločnosti, prírody a ľudí ako takých. Vo firme treba dnes vytvoriť rôzne tímy – tých, ktorí zaisťujú súćasnú prevádzku (sú aj firmy, ktorým zákazky výrazne narástli), tých, ktorí menia súćasné podmienky fungovania (úspory, práca z domu, komunikácia, nové hygienické štandardy, cash flow, a pod.), tých, ktorí hľadajú nové príležitosti a pripravujú na ne zdroje, znalosti alebo tých, ktorí v súčasnosti pomáhajú slabým a zraniteľným.

Ve kterých oblastech teď vidíš příležitosti pro firmy?

Zbaviť sa toho, čo nám od vojny vtĺkajú politici a ekonómovia do hlavy – že treba viac kupovať, predávať, vyrábať a slúži’t rastu HDP. Príležitosť vidím v tom, dať podnikanie do služby spravodlivejšej a lepšej spoločnosti. Podnikateľské príležitosti vidím hlavne v oblasti ekológie, cirkulárnej a lokálnej ekonomiky, globálnej vedeckej a výskumnej spolupráce a inovácií, digitalizácie a automatizácie, umelej inteligencie, smart technológií, medicínskej techniky, lokálnej výroby energie z alternatívnych zdrojov, sociálnej práce a vzdelávania.

Jaká je podle tebe role síťování v těžkých časech?

Ukazuje sa, že malé krajiny riešia súčasné problémy lepšie. Sieť je lepšia ako pyramída. Je menej zraniteľná a rýchlejšie reaguje, učí sa a adaptuje sa na zmenené podmienky. V sieti vieme rýchlejšie poskytnúť aj dostať pomoc. Sieť bude základom fungovania firiem, regiónov a sveta. Bude to sieť zdieľania znalostí a talentov, sieť v ktorej heterogenita nahradí centrálne presadzované monokultúry, sieť, ktorá dokáže rýchlo reagovať na zmeny a vyrovnávať nerovnováhy.a rozpory. Typická ukážka z poslednej doby – potrebovali sme v Dobrom Pastierovi karanténne jednotky, pre ľudí prichádzajúcich k nám z ulice. Oslovili sme Železnice SR, ktoré majú neďaleko nás spustnutý rekreačný areál, ktorý sa roky nevyužíva. Pripravovali papiere, dali nám nájom 225.- euro za tri zničené chatky na mesiac a po niekoľkých týždňoch, keď sme to už ani nepotrebovali nám prišli odovzdať kľúče štyria páni na dvoch autách (hlavne, že to tam nemá kto ani pokosiť). Staňa Martinec, majiteľ firmy KOMA Modular, sa o našom probléme dozvedel z môjho blogu, zodvihol telefón a na druhý deň prišli 3 kamióny a žeriav s 5 karanténnymi modulmi. Toto je ukážka ako funguje sieť podnikateľov a ako funguje štátna hierarchia úradníkov.

Mých desať rád politikom

1. Nesnažte sa všetko riadiť sami – decentralizujte, delegujte, vytvárajte podmienky, slúžte, budujte siete s autonómiou a sebestačnosťou.
2. Menej rozprávajte a viac konajte.
3. Presuňte peniaze z výroby zbraní na záchranu ľudských životov
4. Budujte systémy včasného varovania a rýchleho nasadenia.
5. Sústreďte sa na odstraňovanie nerovnováhy – medzi bohatými a chudobnými, prírodou a ekonomikou, starými a mladými, silnými a slabými, medzi severom a juhom Európy, západom a východom Slovenska.
6. Prestaňte medzi sebou bojovať, rozvíjajte dôveru a spoluprácu
7. Monopoly a monokultúry nahrádzajte sieťami a rôznorodosťou
8. Snažte sa zmeniť tradičné pohľady na fungovanie sveta a pochopiť veľkú transformáciu, viac počúvajte vedcov, inovátorov a skutočných expertov na budúcnosť, nie ekonómov, novinárov a politológov
9. Zmeňte vzdelávacie systémy na to, aby sa mladí naučili riešiť nové a neočakávané problémy s veľkými následkami.
10. Zmeňte tradičný pohľad na spoločnosť cez rezorty a ekonomické ukazovatele rastu, vnímajte spoločnosť ako živý a spolupracujúci celok, ktorý má viesť k zdravému a šťastnému životu všetkých ľudí, nielen mocných a bohatých