Práce se strachem

Strach – dobrý sluha, ale zlý pán. Někdy nás chrání před nebezpečím, jindy nás však může blokovat v rozhodnutí nebo akci, kterou bychom chtěli nebo potřebovali vykonat. Všichni máme své strachy a je to přirozené. Čas od času je však dobré si své strachy a přesvědčení, z nichž plynou, nahlas pojmenovat a provést psychohygienu, díky které se jich zbavíme, abychom se mohli posunout dále.

Proč a jak to funguje? Strach (nebo spíše obavy) dnes většinou nepramení z reálného ohrožení, kterému bychom byli vystaveni, ale z přesvědčení, kterému nevědomky věříme. Spoustu z nich jsme získali v dětství od rodičů a okolí. Většinou nás v dospělosti nechrání před nebezpečím, ale spíše brzdí a brání nám být naplno sebou samým.

Příkladem velmi častého strachu je strach z nedostatku (peněz, času, …). V pozadí může být přesvědčení, že je těžké vydělat peníze, že svět je místem soupeření, ve kterém neuspěji, že nesmím selhat v roli živitele rodiny, že se toho na mě valí více, než zvládnu. Neboli – kontrolu nemám já, ale okolnosti nebo lidé kolem.

Nové přesvědčení, kterým můžete nahradit původní – svět je plný hojnosti a příležitostí, věřím ve své schopnosti a že vždy existuje cesta, jak zajistit to, co potřebuji já, moje rodina, můj tým, …

Jako další časté příklady můžeme uvést strach z hodnocení okolí, přesvědčení, že musím vše zvládnout sám nebo obavy o zdraví.

Cvičení ve skupině

Prvním krokem je uvědomit si: Které obavy mě brzdí nebo mi přímo brání, abych udělal/a nějakou důležitou akci? Které negativní myšlenky mi berou energii? Čeho se bojím, pokud bych měl/a být naplno sám/sama sebou? Vše zapsat na lístečky.

Druhý krok – která přesvědčení stojí v pozadí těchto strachů? Neboli čemu věřím, že se takto cítím? Vše opět zapsat na lístečky.

Třetí krok – nasdílet ostatním v kruhu strach a přesvědčení v pozadí a zahodit daný lísteček do ohně. Vědomě, s tím, že už takové přesvědčení a strach nepotřebuji. Bez jakéhokoliv komentáře nebo hodnocení ostatních.

Poslední krok – vydefinovat si s pomocí ostatních nové přesvědčení nahrazující to původní, negativní.

Právě takové cvičení jsme absolvovali v rámci naší nedávné kvartální retrospektivy. Díky bezpečnému prostředí, které mezi sebou v RainFellows máme, odjíždíme z retrospektivy jako tým zase o něco silnější. Cvičení v budoucnu určitě zase zopakujeme.

Jak pracujete se svými strachy vy? Máte v týmu také nějaké rituály?

Zaujal vás text? Původní verzi najdete na blogu RainFellows.