Sandra svítí v síti - Co je Red Button?

“San, nemohla bys psát nějakou kroniku Red Button?” tenhle impuls způsobil, že jsem začala zapisovat svoje postřehy o tom, jak tenhle ekosystém funguje. Proč kroniku? Protože je to něco, co je třeba zachytávat v čase. Proměňuje se tím, jak roste, jak zažíváme nové situace. Nejen COVID, ale růst, odcházení, nové spolupráce, utváření pravidel...

A vlastně to odpovídá na otázku, kterou dostávám nejčastěji a která se nedá vysvětlit jednou větou. A na kterou by taky každý člen sítě odpověděl jinak. “Co to je vlastně Red Button?”

Experiment. Sen o vyšším smyslu podnikání. S přesahem. Bez smluv. Bez pravidel. Se sdílenými principy.

Učení. ...je už jen vlastně to, jak rosteme, interagujeme. Sdílíme. Spolupracujeme. Vymýšlíme. Testujeme. A! Děláme přešlapy. Spoustu. A taky se vracíme na začátek. Začátek, který začíná ve stejném bodě, ale ve 3D světě je o kousek výš. Myslela jsem, že je to kruh. Není. Je to nekonečná spirála učení a růstu.

Síť. Parta lidí, kteří rezonují s myšlenkou vytvořit lepší česko-slovenský prostor. Přispět jakoukoliv maličkostí k tomu, abychom byli svobodnější, zodpovědnější k sobě i k životu kolem nás. Spojují nás dohromady hodnoty jako respekt (třeba k tomu, že jsme každý jiný), expertíza ve svém oboru a sdílení (tedy ochota sdílet své know-how, přístupy, myšlenky, i otevřenost novým myšlenkám.)

Nehierarchie. Každý je každému lídrem. Aneb každá moje aktivita v síti znamená, že jsem příkladem tomu druhému. Svým chováním tak nastavuji hranice a chování, které očekávám. A také dostávám zpětnou vazbu o tom, co moje chování druhým způsobuje. Slyším ji.

Nesmlouvy. Důvěra je základní stavební kámen. I u nás má mnoho vrstev. Jedna, ta základní je, že mezi nebo nemáme smlouvy. Máme dohody. Vznikají připojením se k Red Button nebo potřesením rukou.

Expertíza. Každý člen má ve vínku něco unikátního. Doporučil ho sem člověk na základě svojí zkušenosti (a spokojenosti) s jeho expertízou. Tohle je třeba skvělá zkratka, když potřebuješ pomoc.

Respekt. Pokora, že nejsem ten, kdo ví všechno. Nebo kdo ví všechno nejlíp. Každý z nás je na své cestě, svou rychlostí. Každý z nás má jiný záběr, jinou zkušenost, vhled a dynamiku. Právě diverzita je to, co dělá síť jedinečnou.

Propojování. Praskání svých bublin. Potkávání, networkování, inspirování (se). Businessově, nebusinessově. Lidsky. Nahlížíme do svých světů. A naše světy se protínají někde uprostřed. A buď se minou, nebo vzniká další fáze.

Sdílení. Přinášíme své know-how, ukazujeme ho ostatním. Přemýšlíme, kde se potkáme a jak spolu můžeme tvořit něco nového, unikátního, užitečného. Možná nevynalezneme kolo. Možná ano. To důležité je, že spojujeme střípky do velké mozaiky, která dohromady dává smysl.

Spolutvoření. …projektů, iniciativ, aktivit. Komerčních i nekomerčních. Těch, které spojuje snaha akcelerovat potenciál firem kolem nás a přispět tak k lepšímu česko-slovenskému prostoru.

První list kroniky dopsán. Znáte Red Button? Jakými slovy byste ho popsali vy? Co ze střípků, které tu popisuji byste chtěli mít i ve svém pracovišti?