Sandra Fridrichová

Celé jedno desetiletí jsem měla možnost poznávat bankovní sektor z různých úhlů pohledů a rolí. Nakoukla jsem do projektového řízení, vzdělávání, obchodu, strategického marketingu. Dnes nejvíce času trávím v Modré pyramidě v roli poradce CEO. Moje mise je nastartovat ve firmě dění tak, aby se z pěkných a smysluplných hesel na papíře stala skutečnost. Vytahuju lidi z každodenní reality a díváme se do doby, o které dnes víme, jen to, že bude turbulentní. Nastavuji manažerům zrcadlo poznání, učím je předávat zodpovědnost, důvěřovat, chybovat..všechno, co je potřeba, abychom vytvořili prostředí, kde lidé pracují se zapálením, mají dostatek informací i prostor přebírat zodpovědnost, být flexibilní a vnímat změnu jako přirozenou součást našich životů.

S čím vám můžu pomoct?

Pojmenovávám a kreslím (často doslova) firmám jejich aktuální obraz vztahů, spolupráce, komunikace...tedy to, jak se ve firmě reálně žije (ano, mluvím o firemní kultuře:-)). Pomáhám jim vymyslet a vizualizovat, kudy by mohla vést nová cesta, po které se jim půjde lépe a často i první kroky dělám s nimi. Nejčastěji jsem v roli pravé ruky a inspirátora exekutivních manažerů, kterým pomáhám jejich vize zhmotnit, sdílet jejich týmům a uvést do života.

Scénářové plánování

Happiness Panel Discussion

Happiness Panel Discussion