Co je to RQ - racionální kvocient?

Jaký je rozdíl mezi racionalitou a inteligencí? Jak se dá racionalita a schopnost kritického myšlení měřit? V přednášce se zaměřím na nové výzkumy o tom, jak racionální kvocient trénovat. A hlavně proč to má smysl.