Petr Ludwig: Jak změnit svoje myšlení?

Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Druhý naopak ke spokojenosti a daleko lepším výsledkům. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako: Fixed mindset a Growth mindset. Změňte myšlení, změní se vám život. Studie totiž potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké části v našich hlavách.