Co jsou Fake News?

Falešné zprávy nejsou nic nového, veřejné mínění bylo manipulováno od nepaměti. S nástupem internetu získaly tyto manipulace nový rozměr. První duben – apríl – je jediný den, kdy lidé opravdu přemýšlí nad tím, zda je informace na internetu pravdivá. Ve vysvetli.cz jsme fenomén dezinformací v online světě zpracovali v podobě animovaného videa a tento článek shrnuje informace, které jsme při tvorbě shromáždili. Doufáme, že tím přispějeme k větší obezřetnosti při práci s informacemi.

Fake news je smyšlená zpráva, kterou autor tvoří a šíří, s cílem ovlivnit myšlení a chování ostatních ve svůj prospěch. Nebezpečné jsou zprávy, které kombinují pravdivé střípky, do celkově lživé a manipulativní zprávy.

Proč někdo vytváří smyšlené a nepravdivé zprávy? Jako za většinou lidského konání je možné v pozadí odhalit touhu po moci, penězích nebo vlastním sebeurčení. Moc bývá spojována s politickou manipulací nebo propagandou – nejčastějším cílem je diskreditace politických oponentů nebo manipulace veřejností. V současnosti je ukázkou především podezření na ovlivnění Amerických voleb.