CULT TALKS: Adam Kolesa / Rockaway Capital

Jak Rockaway potkalo Mall. Adam Kolesa se narodil na Kubě, kde do 6 let žil. Studoval v Praze, Madridu a Edinburghu a po studiích nastoupil jako konzultant do McKinsey&Company, kde 5 let pracoval na transformačních projektech v globálním měřítku. Dnes je součástí Rockaway Capital, které si vybral, protože mu přišlo, že dělá jedinečný byznys svého druhu v čechách a už rok působí v Mallu, které se stalo začátkem roku součástí portfolia Rockaway. Povídali jsme si o střetu kultur a na co při transformaci nezapomenout.