Netradiční CULT TALKS: Kdo je vlastně Petr Skondrojanis?

Petr Skondrojanis se tentokrát posadil na druhou stranu pohovky a místo pokládání otázek na ně odpovídal. Rozhovor se točil kolem na první pohled jednoduché otázky – kdo vlastně jsem? Skondra zpovídal Luboš Malý a probrali toho víc než dost. Co má proti češtině? Jaký je rozdíl mezi pročaktivitou a proaktivitou? Jak se projevuje jeho svoboda? A co by přál všem českým manžerům?

Petr Skondrojanis – humanocentrista, pročaktivista, ideamaker, tvůrce konceptů, výzkumník lidských povah a moderních způsobů spolupráce, interakce, komunikace. Spoluzakladatel Cocuma, konferencí Culture Rocks a hrdý člen Red Button sítě.

Člověk, který každý den bere takový, jaký je a pracuje na tom, aby ten další byl o něco lepší. On sice zase bude takový jaký je, ale to je jedno. Na seberozvoj nesmíme zanevřít neboť život je neustálé učení se a zkoušení. Radost z překonávání překážek je důležitá.