Evidence Based Leadership

Na první pohled možná ne až tak uchopitelný název, který v sobě ovšem nese hluboké myšlenky. Přednáška plná zajímavých témat od uvědomování si hodnoty času přes hledání smyslu a poslání našeho života až po výchovu dětí. Samozřejmě s návazností na schopnost vedení.