HOTV: Mí učitelé - Pomalý a rychlý svět

Podívejte se na první díl nového seriálu HOTV. Připravuje jej Jan Mašek a vezme vás za svými učiteli. Tento první díl je s Jánem Košturiakem - podnikatelem, inovátorem a člověkem, jehož pozornost se soustředí i na téma udržitelnosti.

Tématem prvního dílu povídání Jana Maška s Jánem Košturiakem z pořadu Mí učitelé je na téma pomalého a rychlého světa. Užijte si jej :)

Ján Košturiak vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens.

Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Pracuje v komunitě Dobrý pastier, ve které nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit.

Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.